Conviction by Atreyu Moniaga – Conviction merupakan acara pameran lukisan oleh Atreyu Moniaga yang diselenggarakan oleh Kohesi Initiatives. Lebih tepatnya ...